Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website Wimdegroot.nl (“Website”) en op alle transacties die worden uitgevoerd via de Website.

2. Gebruik van de Website

2.1 Door gebruik te maken van de Website, stemt de gebruiker in met deze algemene voorwaarden en verplicht zich ertoe deze na te leven.

2.2 De Website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan om de inhoud of afbeeldingen van de Website te kopiëren, verspreiden, wijzigen of anderszins te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Wim de Groot.

3. Intellectueel Eigendom

3.1 Alle inhoud op de Website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, foto’s, video’s, en kunstwerken, zijn eigendom van Wim de Groot en worden beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

3.2 Het is niet toegestaan om enige inhoud van de Website te reproduceren, distribueren, publiceren, overdragen, of anderszins te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wim de Groot.

4. Bestellingen en Aankopen

4.1 Als de Website de mogelijkheid biedt om kunstwerken of producten te bestellen of aan te kopen, zijn de specifieke voorwaarden en prijzen zoals vermeld op de Website van toepassing. Wim de Groot behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren indien er sprake is van onjuiste prijsinformatie of voorraadtekorten.

5. Privacy

5.1 Wim de Groot respecteert de privacy van gebruikers van de Website. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.

6. Wijzigingen en Aanpassingen

6.1 Wim de Groot behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op de Website worden gepubliceerd en zijn onmiddellijk van kracht bij plaatsing.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Wim de Groot streeft ernaar om nauwkeurige en actuele informatie op de Website te verstrekken, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of onvolledigheden in de inhoud.

7.2 Wim de Groot is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website of de onmogelijkheid om de Website te gebruiken.

8. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

8.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

8.2 Eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Website zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

9. Contact

9.1 Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de Website of deze algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met Wim de Groot via de contactgegevens vermeld op de Website.